Autofilter – tvorba webdizajnu

Projekt bol uskutočnený v spolupráci s agentúrou Cstudios.