JP Media – tvorba webového dizajnu

Projekt bol uskutočnený vďaka agentúre Wooacademy, v ktorej pracujem ako art director.