Košice Juh – tvorba webdizajnu

Projekt bol uskutočnený vďaka agentúre Wooacademy, v ktorej pracujem ako art director.