Magické recepty – natáčanie a strih

Projekt bol uskutočnený vďaka agentúre Wooacademy, v ktorej pracujem ako art director.