Perfect style studio – fotografovanie

Projekt bol uskutočnený vďaka agentúre Wooacademy, v ktorej pracujem ako art director.