Risografika do súťaže

V roku 2021 som sa zúčasnil súťaže Trnavský kraj príbehov a stal som sa jedným z víťazov. Inšpiráciou pri tvorbe risografiky mi bol Kaštieľ s parkom v Dolnej Krupej, kam veľmi rád chodím so svojou rodinkou. Risografiku si môžete zakúpiť na stránke krajzazitkov.sk