SHP Group – tvorba vizuálu pre plagáty

Projekt bol uskutočnený v spolupráci so štúdiom Barney.